Smitty webdesign

Werkwijze

Werkwijze

Bent u geïnteresseerd in een website van Smitty voor Web? Dan nodig ik u graag uit voor een informatief gesprek. Dit verplicht u tot niets, maar u krijgt wel alle informatie over de mogelijkheden voor een passende website van uw organisatie.

Ik heb meestal de volgende vragen voor u:

  • wat wil je bereiken met jouw website?
  • welke boodschap wil je uitdragen?
  • waarin onderscheid jij je?

Maar ook :

  • geef ’n stuk of 5 websites die je mooi vindt en geef aan waarom
  • noem ook enkele websites die je héél verschrikkelijk lelijk vindt en waarom

Informatief gesprek

Naast het feit dat u informatie krijgt over de mogelijkheden, is het gesprek voor mij ook bedoeld om er achter te komen wat u voor ogen heeft met de website. Misschien heeft u hierover al een goed beeld, maar misschien is het voor u nog helemaal niet duidelijk. Ik kan u een aantal voorbeelden laten zien en zal u ervan overtuigen dat een website gemaakt door Smitty voor Web past bij uw organisatie. Na het gesprek zal ik u een passende en geheel vrijblijvende offerte aanbieden. In deze offerte zijn uw ideeën nader uitgewerkt met een voorbeeld van uw website-ontwerp. Tevens vindt u hierin een specificatie van de kosten van het ontwerp.

Eerste concept

Na uw akkoord wordt gestart met een indicatief ontwerp van de site. Deze concept-website wordt met u besproken om te bepalen of we op de goede weg zijn met het ontwerp. Eventuele aanpassingen worden besproken en zo mogelijk doorgevoerd. Mocht dit leiden tot extra kosten ten opzichte van de offerte, dan krijgt u hiervoor een aangepaste prijs.
Tijdens het maken van de website zal veel gebruik worden gemaakt van voorbeeldtekst. Deze zgn. “Lorem ipsum”-teksten kunt u nadien zelf geheel aanpassen en vullen met uw eigen tekst. Zodoende krijgt u een goed beeld van uw website, terwijl de inhoud nog even op zich kan laten wachten. Uiteraard kunnen kant-en-klare teksten al direct worden geplaatst, indien u deze voorhanden heeft.

Oplevering

Nadat de website gereed is, wordt deze nog eenmaal met u besproken. Zonodig worden de laatste wijzigingen doorgevoerd. Daarna kan de website gelanceerd worden. U heeft nu zelf het beheer over de inhoud van de website.

 

Uiteraard houdt het hiermee niet direct op. Het is bijna zeker dat u toch nog tegen zaken aanloopt die niet geheel naar wens zijn. U kunt ten alle tijde weer contact met mij opnemen voor aanpassingen of uitbreiding van functionaliteiten.

 

Uiteraard draag ik zorg voor een passende instructie en 2 maanden telefonische ondersteuning.